Hout is Hot

Het jaar 2020 was een gek jaar voor iedereen in elk opzicht. Inmiddels gloort er licht aan het einde van de corona-tunnel en kunnen we zakelijk in ieder geval steeds beter omgaan met de gevolgen van de pandemie.

We vinden het belangrijk om ontwikkelingen die van invloed zijn op onze dienstverlening met jullie te delen.
De factor waar we in deze mail aandacht voor vragen is de huidige status van de prijsontwikkelingen op de houtmarkt.
Deze rijzen namelijk de pan uit: sinds januari is de gemiddelde prijs bijna verdubbeld. Zie ook https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/lbs.

Het is zeker niet alleen te wijten aan de pandemie, maar het is een samenloop van verschillende oorzaken:

Hout is hot
Stijgende trend om hout te gebruiken voor allerlei toepassingen waar dat eerst niet gebeurde, aangezien het een duurzame en milieuvriendelijke grondstof is.

Flinke stijging van overzeese vraag naar Europees hout
Door importheffingen van de VS op hout uit Canada is het voor de VS voordeliger om hout op te kopen in Europa. China koopt traditioneel al veel hout in Europa en die vraag is ook toegenomen.

Mountain Pine Beetle
In Canada waart er een lastig te bestrijden keversoort rond in de bossen, genaamd de Mountain Pine Beetle. Daardoor zijn er daar kaprestricties van kracht. Dat zorgt voor een sterk verminderd aanbod van hout vanuit de Canadese bossen. Dergelijke kaprestricties kunnen wij de komende jaren in Europa ook op ons bord verwachten omwille van de hier bekende boomschorskever, die de nodige kaalslag al heeft veroorzaakt.

Corona
Ondanks dat we onderhand goed kunnen omgaan met Corona, zijn de gevolgen ervan nog wel erg merkbaar op de houtmarkt. De lockdowns zorgden ervoor dat thuiszittende mensen in en rondom het huis aan de slag gingen, waardoor de particuliere vraag enorm steeg. De Amerikaanse overheid probeerde ondertussen haar economie te stimuleren waardoor de huizenbouw steeg met een extra toename in de vraag naar Europees hout. Anderzijds heeft het virus een negatieve invloed gehad op de gehele productiecapaciteit van de gehele supply chain. Ziekte door toedoen van het virus, maar ook quarantaineregels en lockdowns zorgden voor nog minder productie en dus ook vermindering van het houtaanbod.

Omgevingsinvloeden
In Europa wordt hard gewerkt aan het herstel van bossen. Dit is vooral noodzakelijk door kaalslag als gevolg van de zojuist genoemde boomschorskever. Het herstel van bossen is belangrijk op de lange termijn, maar betekent minder kap op de korte termijn. Ook de seizoensontwikkelingen spelen ons op dit moment parten: de winter begon nat en mild, wat zorgde voor een verlate start van de winterkap en in het kielzog daarvan voor beperkingen van de voorjaarskap op rondhout afgelopen maart. Door het natte najaar en de temperaturen in de winter is er minder calamiteitenhout beschikbaar.

Beperkte transportmogelijkheden
De druk op de houtmarkt ziet men ook terug wanneer het aankomt op het houttransport. Beschikbaarheid van transportmogelijkheden vormt hier een probleem en dit leidt evengoed tot prijsstijgingen. Maar ook internationale prijsverhogingen en de beschikbaarheid van containers (nog steeds ontregeld door de pandemie en de recente blokkade van het Suezkanaal) zijn invloeden die voor gebrek aan transportmiddelen zorgen.