Stuwen

Containers stuwen voor veilig en efficiënt zeetransport

Over het algemeen wordt over containers stuwen gesproken bij transport van lading op schepen. Met containers stuwen wordt bedoeld dat goederen in containers en op flatracks stevig worden vastgezet. Dit containers stuwen is niet alleen nodig om ervoor te zorgen dat de containers tijdens het transport niet van hun plaats kunnen komen, het zogenaamde zeevast zetten. Ook dient het om de belading van een schip zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren, zodat er voldoende containers op het schip kunnen worden vervoerd. De laadruimte van een schip wordt door het stuwen van de containers optimaal gebruikt. De lading wordt ook extra goed vast gezet door het te lashen met verschillende soorten hulpmiddelen.

Stuwen
Image
Image

Veilig en efficiënt zeetransport

Sommige producten kunnen zonder extra bescherming worden gestuwd voor zeetransport. Indien wel bescherming nodig is, is er keuze uit verschillende verpakkingsmaterialen zoals kisten of kratten. Deze keuze is uiteraard afhankelijk van de eigenschappen van de goederen. Zo kan er ook voor gekozen worden om de lading in te krimpen met een corrosiewerende krimpfolie voordat begonnen wordt met het containers stuwen. Deze VCI of Vapour Corrosion Inhibitor krimpfolie gaat condensvorming tegen. Bij zeetransport van corrosiegevoelige goederen is het gebruik van dergelijke krimpfolie zeer aan te raden. U wilt immers dat uw goederen veilig getransporteerd worden.

Efficiënt

Lashen van de lading

Behalve door containers stuwen dient de lading ook zeevast gemaakt te worden door het te lashen. Met lashen wordt het vastsjorren van de lading bedoeld. Het doel van lashen is om de lading zeer goed vast te maken voor transport. Het lashen van de lading om deze zeevast te maken, gebeurt met behulp van verschillende middelen. Zo kan de lading worden vastgezet met stuwhout, kettingen, stuwzakken, spanbanden of touwen. Welke manier van lashen gekozen wordt, is afhankelijk van de aard van de goederen en de manier waarop de goederen verpakt zijn. Nadat de lading zo goed mogelijk is vastgezet, kunnen de goederen veilig en zeewaardig vervoerd worden.

Lashen
Image
Image

Stug of schokdempend containers stuwen

Omdat het schip zo optimaal mogelijk beladen dient te worden, wordt de lading zo efficiënt mogelijk gestuwd. Dit zeevast containers stuwen van de goederen gebeurt met rederij of shipper’s owned containers. Deze shipper’s owned containers kunt u, indien nodig, tegen dagprijs bij Fladderak kopen.

Containers stuwen kent twee varianten. Afhankelijk van de lading kunnen de goederen stug of schokdempend worden vastgezet. Bij stug stuwen van de lading worden hulpmiddelen gebruikt zoals afblokhout, nylon banden of stuwkussens om de goederen vast te zetten. Bij schokdempend stuwen wordt gebruik gemaakt van airbags en/of cocolok vloeren.

Fladderak heeft jarenlange ervaring met het zorgvuldig lashen en efficiënt containers stuwen van allerlei soorten scheepslading. Ook weten we precies hoe we uw goederen het beste kunnen verpakken voor zeetransport. We benutten de laadruimte van het schip optimaal, zorgen voor een goede verdeling en zeevaste zekering van de lading en beschermen uw goederen, zodat deze veilig aankomen op de plaats van bestemming.

Indien u meer informatie wenst over de verschillende manieren van containers stuwen, neem dan gerust contact op met de experts van Fladderak. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Bijzondere maten