Zeetransport

Verpakking voor zeetransport

Met name bij het transport van goederen over zee is het van groot belang om ervoor te zorgen dat de goederen optimaal beschermd zijn. Bij zeetransport wordt de lading vaak in de buitenlucht opgeslagen. Een verpakking voor zeetransport moet dan ook beschermen tegen alle invloeden van buitenaf, zoals vuil en vocht. Een voorbeeld van een goede verpakking voor zeetransport is stevig VCI krimpfolie.

Zeetransport
Image
Image
Image
Image

Corrosiegevoelige goederen goed beschermd door Fladderak WRAP IT

Bij corrosiegevoelige goederen die op zeetransport gaan, is het mogelijk om te kiezen voor een speciale vorm van krimpfolie. Deze VCI (Vapour Corrosion Inhibitor) folie kan gebruikt worden tijdens het inkrimpproces. Uw goederen worden eerst goed verpakt in de VCI folie. Daarna wordt de krimpfolie verhit door middel van speciale heaters, zodat de folie gaat samentrekken en strak om de goederen heen komt te zitten. Na het inkrimpen met VCI folie zijn de goederen volledig afgesloten van de buitenwereld en kunnen vuil, vocht en stof geen vat meer krijgen op de goederen. Fladderak WRAP IT is expert in het inkrimpen van goederen met VCI folie als verpakking voor zeetransport.

Corrosie

Lashen van goederen voor zeetransport

Met lashen wordt het goed vastsjorren van de lading bedoeld. Zodra goederen  van een waterdichte verpakking voor zeetransport zijn voorzien, dient de lading door middel van lashen zeevast te worden gemaakt. Lashen gebeurt met behulp van verschillende middelen, bijvoorbeeld stuwhout, kettingen, stuwzakken, spanbanden of touwen. De keuze van de manier van lashen is afhankelijk van de aard van de goederen. Ook de gekozen verpakking voor zeetransport is van belang. De lading wordt in alle gevallen zo goed mogelijk vastgezet, zodat deze veilig en zeewaardig getransporteerd kan worden.

Lashen
Image
Image
Image

Uw goederen veilig transporteren over zee

Om uw goederen optimaal beschermd te kunnen transporteren, is de ideale verpakking voor zeetransport een corrosiewerende VCI-krimpfolie. Daarnaast is het stevig lashen van de goederen van belang voor de veiligheid van de lading. De lading kan nog meer beschermd worden tegen invloeden van buitenaf. Er kan daarbij gekozen worden voor bijvoorbeeld dichte containers of containers die gedeeltelijk open zijn, zoals flatrack containers. Bij de voorbereidingen voor het transport van uw goederen over zee is het verstandig om hierover een gedegen in te winnen bij Fladderak WRAP IT.

Transporteren over zee

Fladderak WRAP IT

Het inkrimpen van goederen als verpakking voor zeetransport wordt verzorgd door Fladderak WRAP IT. Dit inkrimpen kent vele toepassingen. Bijvoorbeeld het inkrimpen van een hele boot voor transport of opslag. Maar ook de kisten waarin uw goederen opgeslagen zijn als verpakking voor zeetransport kunnen geheel in krimpfolie verpakt worden als extra bescherming. Bij het transport van goederen op flatracks of in kisten die tijdens transport over zee buiten worden opgeslagen, biedt inkrimpen met VCI folie 100% bescherming tegen water en wind.

Fladderak WRAP IT kan ook op uw locatie uw goederen inkrimpen met VCI folie voor transport of opslag. Wilt u meer informatie over de beste wijze van verpakking voor zeetransport?  Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

WRAP IT
Image