ISPM 15 standaard

ISPM 15 standaard

ISPM 15 (International Phytosanitary Measure 15) is een door de International Plant Protection Convention (IPPC) ingestelde standaard voor verpakkingshout.

De IPPC is een onderdeel van de United Nations Food and Agriculture Organizations (FAO). De IPPC heeft een regeling gemaakt, waarin de behandeling van hout dat gebruikt wordt in het internationale verkeer van goederen strikt wordt gereguleerd. Het doel van deze zogenaamde ISPM 15 standaard is het doden van alle parasieten en andere organismen die mogelijk in het verpakkingshout zitten om zo verdere verspreiding over de wereld tegen te gaan. De regeling is vastgesteld in 2002 en later nog eens aangepast in 2006.

ISPM 15
Image
Image

Waarom ISPM 15 standaard gebruiken?

De internationale standaard is ingesteld ter voorkoming van de verspreiding van levend ongedierte door middel van houten verpakkingen. Dat betekent dat al het hout voor verpakkingen en en ook voor stuwhout behandeld moet zijn volgens de voorschriften van de IPPC. Dit kunt u zelf controleren, omdat het goedgekeurde hout gemarkeerd moet zijn met het ISPM 15 merkteken. Zonder dit merkteken kan een land de zending weigeren of zelfs vernietigen.

Zendingen met verpakkingshout dat voldoet aan de eisen conform ISPM 15 standaard hebben in principe geen apart fytosanitair certificaat of plantenpaspoort nodig, omdat het ISPM 15 merkteken bewijst dat het hout voldoende behandeld is tegen ongedierte. Er zijn desondanks nog enkele landen waar voor de import van hout nog wel een fytosanitair certificaat vereist is. Dit kunt u controleren als u het betreffende land opzoekt in het internationale landenoverzicht.

Waarom ISPM 15

ISPM 15 merkteken

Verpakkingshout dat voldoet aan de IPPC voorwaarden, heeft het officiële ISPM 15 merkteken. Dit merkteken heeft de volgende kenmerken:

– Een ISO landcode – voor Nederland is dat NL
– Een 3-cijferig registratienummer van de behandelaar van het hout
– Een code van de behandelingswijze – de keuze is tussen Heat Treatment (HT), Dielectric Heating (DH) of Methyl Bromide (MB)

De behandeling door middel van methylbromide (MB) is per 2010 als behandelingswijze voor hout binnen de EU echter verboden. Buiten de EU wordt deze behandelmethode soms nog wel toegepast. Hout dat behandeld is  met MB voldoet wel aan de standaard. Behandeling van het hout dient altijd door een gecertificeerd bedrijf te gebeuren. Gecertificeerde bedrijven zijn in het bezit van een 3-cijferig registratienummer dat op het merkteken vermeld moet zijn.

Merkteken
Image
Image

Houten verpakkingsmateriaal

Alle houten verpakkingsmaterialen vallen onder de IPPC regeling. Te denken valt aan pallets, kisten, kratten, industriële verpakkingsmateriaal, haspels en ook stuwhout. Voor stuwhout geldt dat het weliswaar valt onder dezelfde standaard als het verpakkingshout, maar dat er wel een verschil is wat betreft het merkteken. Stuwhout dat voldoet aan de voorwaarden wordt voorzien van een ISPM 15 merkteken, waarbij de letter ‘D’ (dunnage) wordt toegevoegd aan de buitenzijde.

Houten verpakkingen die zijn voorzien van het officiële merkteken bieden de garantie dat ze voldoen aan alle eisen. Bedrijven die voorzien zijn van het SMHV certificaat leveren houten verpakkingsmateriaal volgens de ISPM 15 standaard. Ook Fladderak is een SMHV gecertificeerd bedrijf. Wij garanderen dat al ons houten verpakkingsmateriaal volledig voldoet aan de ISPM 15 standaard.

Verpakking