Persbericht: Nieuwe doelstelling voor hergebruik en recycling van houten verpakkingen

BRON: Stichting Kringloop Hout

Onlangs kondigde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) nieuwe beleidsmaatregelen aan ter bevordering van de circulaire verpakkingsketen…

In 2025 moet in Nederland 74% van alle verpakkingen hergebruikt en/of gerecycled worden. Dit schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer. Doel van de nieuwe afspraken is om het gebruik van verpakkingen terug te dringen, hergebruik van verpakkingen te stimuleren en de kwaliteit van inzameling en recycling te verbeteren.

Voor alle verpakkingsmaterialen zijn nieuwe afspraken gemaakt. Voor hout is de
recycling-/circulaire doelstelling gesteld op 55% in 2021. In 2018 stelde de EU nieuwe recyclingdoelstellingen voor verpakkingen vast voor de jaren 2025 en 2030 (Circular Economy Package). Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, gesteund door de Tweede Kamer, wilde graag nog meer ambitie tonen. Het afgelopen jaar is daarom met marktpartijen gesproken over een verdere verhoging van de recyclingdoelstellingen voor de verschillende verpakkingsmaterialen kunststof, glas, metaal, papier/karton en hout.

Uit de EU afspraken volgde ook dat lidstaten moeten inzetten op hergebruik. In de transitie naar een circulaire economie wordt gestuurd op het behoud van materialen en de bevordering van hergebruik van verpakkingen. Daarom introduceert de staatssecretaris naast de recyclingdoelstelling een circulaire doelstelling waarbij ook hergebruik van verpakkingen meetelt.

Voor hout is uitgekomen op zowel een recycling- als een circulaire doelstelling van 55% over het rapportagejaar 2021. Gerepareerde en daarna hergebruikte houten verpakkingen tellen in de huidige situatie voor houten verpakkingen al mee in de recyclingdoelstelling. De afspraken zijn gemaakt tot en met 2025. De doelstelling van 55% blijft in deze periode op hetzelfde niveau. In de houten pallet- en emballage industrie is hergebruik van houten verpakkingen al vanzelfsprekend. Hergebruik vindt veelvuldig plaats, waarmee de levenscyclus wordt verlengd. De houten verpakking leent zich bovendien bij uitstek voor reparatie, waarna deze opnieuw op de markt kan worden ingezet. Voor de markt van houten verpakkingen, die voornamelijk uit houten pallets bestaat, wordt via hergebruik en reparatie al veel van de circulaire doelstellingen in de praktijk uitgevoerd.

Het over 2018 behaalde recyclingpercentage voor hout ligt met 77% boven zowel de Europese als de Nederlanden. Belangrijk is dat de doelstellingen niet alleen ambitieus mogen zijn, maar ook reëel en uitvoerbaar.

Om dit te waarborgen heeft Stichting Kringloop Hout zich nadrukkelijk uitgesproken de nieuwe doelstelling ook in het licht van het economische tij, de marktontwikkelingen en de subsidieverstrekking aan biomassa te spiegelen. Rob van Hoesel, voorzitter van Stichting Kringloop Hout, stelt: “Het bereikte resultaat is een resultaat van goed overleg. De ambitie om tot een
circulaire economie te komen, betekent kiezen voor herbruikbare en recyclebare producten. Houten verpakkingen leveren hierin een belangrijke bijdrage.”

Over Stichting Kringloop Hout

Stichting Kringloop Hout bevordert de kringloop van houten verpakkingen. Doel is het verder verduurzamen en sluiten van de productketen van houten verpakkingen en het promoten van de grondstof hout. Stichting Kringloop Hout vertegenwoordigt de Nederlandse keten van houten verpakkingen en ondersteunt organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij de productie, gebruik, hergebruik, inzameling en recycling van houten verpakkingen.